Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.02K rows almost 3 years ago
  • public 801 rows almost 3 years ago

More from Townames