Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 4.67K rows over 1 year ago
  • public 742 rows over 1 year ago

More from Townames