Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 4.85K rows almost 2 years ago
  • public 745 rows almost 2 years ago

More from Townames