Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.07K rows about 5 years ago
  • public 813 rows about 5 years ago

More from Townames