Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 4.92K rows about 2 years ago
  • public 748 rows about 2 years ago

More from Townames