Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.05K rows over 4 years ago
  • public 808 rows over 4 years ago

More from Townames