Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.04K rows over 3 years ago
  • public 805 rows over 3 years ago

More from Townames