Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.03K rows about 3 years ago
  • public 803 rows about 3 years ago

More from Townames