Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 5.04K rows about 4 years ago
  • public 807 rows about 4 years ago

More from Townames