Karaliaučiaus srities vietovardžiai

More info

Datasets in use

  • public 4.45K rows about 1 year ago
  • public 697 rows about 1 year ago

More from Townames